title
GIẢI NHẤT - MACBOOK PRO14
STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG
1 Nguyễn Văn Trọng 0975xxx978 JBMCRF
2 Nguyễn Đình Tuấn 0987xxx536 8L39HN
GIẢI NHÌ - AIRPODS PRO
STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG
1 Phạm Thị Thuyết 0972xxx406 STN87N
2 Trần Thị Quý 0347xxx038 PL9BJE
3 Nguyễn Thành Lê 0973xxx756 LC5DH7
4 Phạm Văn Du 0984xxx322 2GAT7Y
5 Nguyễn Hoàng Phong 0967xxx484 4MJEC8
6 Lò Thị Quyết 0975xxx213 EDBJPR
7 Tạ Tiến Nghĩa 0935xxx986 JBAGFF
8 Đỗ Thị Thơm 0325xxx499 8P7CX5
9 Hoàng Minh Tùng 0398xxx114 T87B7T
10 Nguyễn Xuân Minh 0919xxx758 7MSNBD
11 Đoàn Anh Việt 0989xxx054 CD5PW4
12 Trần Thị Vân 0912xxx668 24D4P4
13 Nguyễn Lan Anh 0978xxx922 Y7TKWS
14 Phan Tuy Hội 0913xxx108 9MD7LZ
15 Vũ Thị Thúy Liên 0969xxx180 YRHHER
16 Trịnh Thị Hường 0975xxx448 CGBX9M
17 Nguyễn Hữu Đăng 0969xxx947 WXS6H8
18 Nguyễn Văn Khánh 0967xxx197 YGG534
19 Kiều Thu Hương 0824xxx363 9ZRXZH
20 Nguyễn Tiến Lợi 0383xxx282 S8LGSR

Danh sách khách hàng trúng thưởng và hình ảnh trao thưởng đang được cập nhật

Danh sách khách hàng trúng thưởng và hình ảnh trao thưởng đang được cập nhật